List of Member Secretary

Sr No. Name From To
1. Sh. M. L. Prabhakar 20.09.1974 01.08.1980
2. Sh. H. G. Garg 25.03.1981 30.07.1982
3. Sh. M. L.Prabhakar 31.07.1982 22.04.1985
4. Sh. S. S. Bola 09.05.1985 18.03.1986
5. Sh. S. V. Narula 10.09.1986 04.08.1987
6. Sh. H. G. Garg 05.08.1987 08.11.1989
7. Sh. C. P. Taneja 09.11.1989 15.08.1990
8. Sh. R.N. Malik 16.08.1990 10.01.1992
9. Sh. Udai Vir SIngh 11.01.1992 08.05.1992
10. Sh. B. D. Sardana 27.01.1993 30.04.1995
11. Sh. R. S. Sharma 01.05.1995 15.12.1995
12. Sh. B. D. Sardana 16.12.1995 31.05.1996
13. Sh. S. C. Mann 01.06.1996 06.07.1998
14. Sh. B. S. Sangwan 15.05.2000 21.05.2001
15. Sh. R. S. Berwal 31.05.2001 27.05.2002
16. Sh. R. C. Bakshi 28.05.2002 31.10.2003
17. Sh. A. S. Sheoran 14.11.2003 07.10.2005
18. Smt. Jaiwanti Sheokand, IAS 07.10.2005 30.06.2007
19. Sh. Sameer Pal Srow,IAS 15.02.2008 06.11.2008
20. Sh. V. Umashankar,IAS 10.11.2008 29.01.2009
21. Sh. Arun Kumar, IAS 04.03.2009 09.07.2009
22. Sh. S. K. Monga 09.07.2009 20.11.2011
23. Dr. Avtar Singh, IAS 27.12.2011 09.01.2012
24. Sh. V. S. Kadian, IFS 09.01.2012 19.11.2014
25. Sh. Ajay Kadian, IFS 19.01.2015 11.09.2015
26. Sh. Satpal Singh Rathi 28.09.2015 14.10.2015
27. Sh. Ajay Kadian, IFS 14.10.2015 16.02.2016
28. Sh. S. Narayanan, IFS 16.02.2016 31.08.2022
28. Sh. Pardeep Kumar, IAS 31.08.2022 Till Date